PPISMP

Program PPISMP bagi pelajar Bimbingan dan Kaunseling .

 

PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PPISMP)  – AMBILAN JULAI 2017  (TAMAT JUN 2018)

Penyelaras : Puan Siti Aishah Binti Ahmad
Bilangan Pelajar : Ambilan Jun 2019 ialah seramai 72 orang.

Jantina : Lelaki 45    Perempuan 27

(Data sehingga Jun 2019)

Program PPISMP sedang berlangsung pada ketika ini.
Semester 1 : Kumpulan Bimbingan dan Kaunseling 1
Semester 1 : Kumpulan Bimbingan dan Kaunseling 2
Semester 1 : Kumpulan Bimbingan dan Kaunseling 3

 

Mentor : Bimbingan dan Kaunseling 1 – En. Abdul Rahman Bin Khalid

                 Bimbingan dan Kaunseling 2 – En Tan Sin Keat

                 Bimbingan dan Kaunseling 3 – Pn. Fadilah Binti Othman