PISMP

Program PISMP sedang berlangsung pada ketika ini. Terdapat 3 kumpulan pelajar yang terdiri daripada 2 struktur pengajian disediakan.

Kohort 1 : Ambilan Jun 2018
Penyelaras : Abdul Rahman Bin Khalid
Bilangan Pelajar : 88 Orang

Jantina :   Lelaki : 17 Orang      Perempuan : 71 Orang
Bilangan Kelas : 6

Mentor :

Bimbingan dan Kaunseling 1 – Siti Aishah Binti Hamid

Bimbingan dan Kaunseling 2 – Suzana Binti Sanusi

Bimbingan dan Kaunseling 3 – Zuraida Binti Ahmad

Bimbingan dan Kaunseling 4 – Hj. Shuib Bin Hamid

Bimbingan dan Kaunseling 5 – Zetty Akhmar Binti Amran

Bimbingan dan Kaunseling 6 – Muhammad Tarmizi Bin Kasim


Kohort 2 : Ambilan Jun 2019
Penyelaras : Abdul Rahman Bin Khalid
Bilangan Pelajar : Ambilan Jun 2019 ialah seramai 18 orang.

Jantina :     Lelaki : 11 Orang     Perempuan : 7 Orang

Bilangan Kelas : 1

Mentor :

Bimbingan dan Kaunseling 1 – Pn. Noorazura Binti Mohd Mokhtar