PENYELIDIKAN & PENERBITAN

Penyelidikan

  1. Modul KUPPON mengurangkan tingkahlaku ponteng pelajar (Jurnal IPDA, 2010) – Rosli Ahmad
    Thing Pair Share meningkatkan interaksi pelajar pasif (Jurnal Pensyarah Cemerlang, 2016) – Rosli Ahmad

 

Penerbitan

  1. Modul penggunaan Think Pair Share dalam pembelajaran tutorial (Amalan Terbaik, 2017) – Rosli Ahmad

 

Inovasi

  1. Seminar Antarabangsa Intervensi Pengujian Psikologi Dalam Pendidikan dan Organisasi (Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2017) – Tengku Norhani Tg Besar, En Rosli Abd Wahab, Siti Aishah Hamid, Hj Shuib Hamid dan Rosli bin Ahma0