Bengkel Pemantapan Pengendalian RMK

July 13, 2017 jbk 0

Bengkel Pemantapan Pengendalian RMK adalah bengkel yang telah dijalankan secara anjuran bersama antara Jabatan Bimbingan dan Kaunseling dengan Unit Pembangunan Akademik. Matlamat bengkel ini adalah […]

KURSUS WEB

May 7, 2017 jbk 0

Kursus diadakan di JBK pada 7 Mei 2017. Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kandungan dan format web jabatan kepada pensyarah di Jabatan Bimbingan dan Kaunseling. […]

1 2 3 4